THƠ TUYỂN

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 


CÁI VỎ CHAI: RANH GIỚI ĐỔ VỠ

Đã bao lâu tôi nhốt ở trong
đầu những ý nghĩ lên men trừu
tượng. Những ý nghĩ phản bội chân
lý trừu tượng, những ý nghĩ thành

nếp đồi truỵ trừu tượng, những cú
sập thành luỹ trừu tượng. Ấy vậy
mà cả trong cơn say tôi cũng
không đủ chút khí tiết để đập

vỡ chai. Những cái vỏ chai vô
dụng, nhằm thoả mãn tính bản ác
khoái đổ vỡ. Đổ vỡ những bức
tường trơ lỳ, đổ vỡ những mối

quan hệ bất bình đẳng, đổ vỡ
cái thế giới che mờ mọi thế
giới. Đổ vỡ đủ để dấy lên
tiếng động của sự đổ vỡ. Mà

trên những mảnh vụn ấy người ta
lại dựng lên rồi lại đổ vỡ.