THƠ TUYỂN

Đức Phổ

 

 
 

 

 

 

HOẠT CẢNH...

Tôi đã gặp những chiếc hũ
chìm lăn trên đường phố sài
gòn, những chiếc hũ chìm lăn
cùng với những chiếc xe dream
nhật bổn trung quốc hàn quốc
xe đạp xích lô đạp xích
lô máy... có chiếc tự lăn...

Những chiếc hũ chìm lăn cùng
với bụi với rác với mánh
mung chôm chỉa với nhân tình
với bè bạn với niềm vui
với nỗi buồn với sự thoải
mái cởi bỏ lột xác sau
một ngày lao động trí não
lao động tay chân sau một
ngày tầm phào bằng an vô
sự không có việc chi làm... 

Dường như mỗi chiếc hũ chìm
đều mang theo mình một tâm
sự đôi khi giống nhau đôi
khi khác nhau có những tâm
sự vui cũng có những tâm
sự buồn có những tâm sự
vui buồn lẫn lộn lại có
những tâm sự không vui không
buồn chi... nên chi mỗi chiếc
hũ chìm đều lăn mỗi kiểu
đôi khi giống nhau đôi khi
khác nhau có chiếc lăn bên
này lạng bên kia có chiếc
lăn chậm rùa bò có chiếc
lăn bạt mạng bất kể sống
chết què tay gãy chân thôi
thì sống chết mặc bây mặc
ta... nhằm nhò chi ba chuyện
lẻ tẻ cứ lai rai ba
sợi xả láng sáng lại lăn...

 

 

TÔI CHÁN TÔI RỒI...

1.
Tôi chán tôi nhất là những lúc
không buồn không vui không chi hết
mấy bữa nay đọc tới đọc lui
mấy tờ báo cũ mong gặp được
bài hay bài mới vậy mà đọc
lui đọc tới ngày dài đêm thâu
vẫn gặp những bài không hay không
dở không cũ không mới không chi

2.
hết... thiệt tình tôi chán tôi nhất
vì tôi thích có được nỗi buồn
thiệt là buồn buồn rã ruột buồn
da diết buồn diệu vợi buồn miên
man buồn không thể bão hòa buồn
hơn chó ốm buồn như người già
cô đơn đi tìm bồ nhí vậy
mà tôi vẫn buồn khơi khơi buồn
không ra buồn... thiệt tình tôi chán

3.
tôi nhất là tôi không thể nào
vui được trọn vẹn niềm vui dường
như chẳng có niềm vui nào trên
trời dưới biển trong nhà ngoài phố
trên dương gian dưới địa phủ từ
người chưa quen từ người thân kẻ
sơ từ hàng xóm từ người chung
sở... dành cho tôi cả cho nên
tôi thường vui ké vui lây vui
gượng tham gia vui với niềm vui
của người vậy là tôi được tiếng
ham vui bất cần thân thể vui
xả láng sáng về sớm... thiệt tình

4.
có lần nghe người ta bảo nước
trong dễ uống nước đục lóng phèn
còn uống được thứ nước lợn cợn
nuốt hổng trôi... tôi ngẫm lại mình
phải chăng lòng tôi chẳng trong chẳng
đục(?)! Và tôi đã chán tôi rồi...

 

 

 

Last modified on 06/30/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC