MAY RAIN

Thiền Đăng
______________________

MƯA THÁNG NĂM

Translated by DoVinh

 

 
 

 

 


 

 

now it is raining a
person sinking in rain
or in forgetfulness
in the cold and wet or
in a shimmering moment
just in time to see a
person hang there and
the world is indifferent
(and a row of trees is
indifferent) when
a person departs.

 

 

Last modified on 02/15/2010 8:00 PM © 2004 2010www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bây giờ mưa đang rơi
một người chìm dần trong
mưa hay trong lãng quên
trong sự lạnh ướt hay
trong khoảnh khắc chớp lóe
để kịp thấy con người
đang treo đó lủng lẳng
và thế giới dửng dưng
(và hàng cây dửng dưng)
khi một người giã từ.