A BRIEF CHAPTER LAST YEAR
ĐOẢN CHƯƠNG NĂM NGOÁI

Thiền Đăng
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

in this century who still sits aside
a wall, casting a shadow and waiting
the night fading despite the cold wind
invadind from the garden; then who in an

early morning hugs the ashes and charcoals  
who still walks and walks like a ghost without
a hat and a straw coat and a human
image, and comes and sits and reads three story-

chapters under a lamp in front of the
tent in a winter night who still sits and hears
the rain tell the stories of a lotus

withering and a lake swelling and a
wind whistling and a bell tolling and finds
oneself suddenly awakening in a sad life.

04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thế kỷ này ai còn ngồi với
bức tường với cái bóng với tàn
canh gió lạnh bên khu vườn rồi
sớm mai ngồi ôm tro than ai

còn đi đi như ma không nón
và tơi và nhân ảnh và đến
ngồi và đọc ba chương truyện dưới
ngọn đèn trước lều đêm đông ai

còn ngồi nghe mưa kể đời sen
tàn và hồ nước đầy và tiếng
gió và hồi chuông và một lần
sực tỉnh trong đời buồn.

04.2007