SEEING YOU
THẤY EM

Phan Tấn Hải
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 


 

 

Let me catch sight of you
in this life and in others,
where your face hovers in
the spring, summer, autumn

and winter, when your black
eyes twinkle along the curved
words I have found again
in this life. Let me catch

sight of you in the morning,
noon, afternoon and evening,
for I shall hear your laughter
along the sidewalks and
around the morning markets,

feel your hair’s fragrance once,
and never stray away
from you again. Let me
see you appear calmly

and brightly in every
thought, in every short
breath, in every long
breath, and in every

pulse of my heart – intrinsically,
calmly and brightly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Để anh tìm em một
đời, nhiều đời, nơi khuôn
mặt em ẩn hiện trong
mùa xuân, mùa hạ, mùa

thu, mùa đông, nơi mắt
em đen lấp lánh dưới
từng nét chữ anh tìm
lại được kiếp này.

Để anh thấy em sáng
trưa chiều tối, để anh
nghe nơi hè phố tiếng
cười em lẫn trong phiên

chợ sớm, để anh một
lần ngửi hương tóc em
và rồi mãi mãi sẽ
không còn lạc nhau. Để

anh thấy em hiện lên
lặng lẽ và sáng ngời
trong từng niệm, trong từng
hơi thở ngắn, hơi thở

dài, trong từng nhịp tim
anh đập – không rời, lặng
lẽ, sáng ngời.