LOOKING UP THE SKY
NGÓ LÊN TRỜI

Nguyễn Thị Khánh Minh
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

 

Was I imagining
when I talk and talk about
the immensity of color blue
without frontiers: the blue sky?

This morning, all saddened I look up,
my view seems unable to
go any further. The fear - I
fear  the dreams of mine,

Of yours, of the kite wings that disappear
into the divisions of border lines.
Perhaps then only clouds
travel through the forbidden signs.

Perhaps then only pieces
of blue can be saved from the
view of the dreamers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có phải tôi đã ảo tưởng
khi nói đi nói lại về
cái mênh mông của mầu xanh
không biên giới: một bầu trời?

Sáng nay buồn buồn trông lên,
cái nhìn tôi như không thể
đi xa hơn được nữa. Nỗi
sợ, sợ giấc mơ của tôi,

Của anh, của cánh diều chìm
trong những phân chia ranh giới.
Có lẽ rồi chỉ còn mây
đi qua được, những bảng cấm.

Có lẽ rồi chỉ còn những
mảng xanh vớt vát được nơi
ánh nhìn của người mơ mộng.