THE BREAKING PLACE
NƠI ĐANG VỠ

Nguyễn Thị Khánh Minh
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

 

Under the breaking-of-the-
old-peace morning, I only
know to look into the small
beads of dew drops which are still

on leaves, which are still in
ecstasy on green grasses.
They lie there leaning on earth,
like small souls. Perhaps only 

they have yet to be frightened
of the fragility of
the rock-hard circles that they’re
depending on, where in the morning

they thought only to have
the forever sunshine. Where
somebody just drank the last
cup of coffee, just looked yet 

to perfect the smile in mirror,
somebody had just fallen
down with the awful image
of fire, somebody just jumped

out the door within
the eternal blink of the fall.
Just imagine thousands and
thousands of endings like that,

I abruptly only want
to keep to myself as best
as I can, so  the more isolated
the better. My sphere keeps

guarding eyes, distance
I can easily defend
but this fear does not come
from the front, it does not

stalk from behind, from the sides,
it breaks from within the body.
_______________________

The emotions of the 9.11.200, when the two
terrorists’ airplanes destroyed the Twin Towers
in New York.

 

 

 

Last modified on 04/02/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dưới buổi sáng đang vỡ ra những
bình yên cũ, tôi chỉ biết nhìn
vào nơi tròn trĩnh rất nhỏ của
hạt sương còn trễ nải trên lá,

trên say sưa xanh bờ cỏ. Chúng
nằm đó tựa trên mặt đất, như
những tâm hồn nhỏ bé. Có lẽ
chỉ có chúng còn chưa hốt hoảng

về sự mong manh của vòng tròn
vững chãi chúng đang nương tựa, nơi
buổi sáng chúng tưởng chỉ  mãi có
ánh nắng mặt trời. Nơi ai đó

vừa uống ly cà phê cuối cùng,
vừa soi gương chưa kịp hoàn chỉnh
nụ cười, ai đó cũng vừa ngã
xuống với hình ảnh khiếp đảm của

lửa, ai đó vừa nhảy ra khỏi
cửa trong chớp mắt vô tận của
cái rơi. Cứ hình dung ra ngàn
ngàn cái cuối cùng như thế, tôi

thốt nhiên chỉ muốn thu mình hết
sức có thể, để càng nhỏ càng
tốt. Không gian tôi để mắt dè
chừng, khoảng cách tôi dễ dàng tự

vệ, nhưng nỗi sợ này nó không
đến từ phía trước, nó không rình
ở phía sau, phía bên cạnh, nó
vỡ ra từ bên trong thân thể

______________________

11/2001
Cảm xúc về ngày 11 tháng 9 năm 2001,
khi hai chiếc phi cơ khủng bố phá hủy hai tòa
tháp đôi ở New York.