SUDDENLY
BẤT CHỢT

By Nguyễn Tất Độ
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 


 

Suddenly I found your eyes on the face
of another woman. A long drop of
tears rolling down memory lane. (Once upon

a time I stood silently watching you
go until you were far away, I felt
unlucky in love) … Unexpectedly,

those eyes which I had longed for in the long
months and years of separation suddenly
appeared on the face of another woman. 

I dreamily watched the sad tear. Suddenly
I found my past self tormented within
me now. What is real and what is memory?!

Suddenly I found my own shadow in
the gleam of eyes like yours back then.
Suddenly gone silent …

 

 

Last modified on 07/05/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bất chợt tôi bắt gặp đôi mắt em
trên gương mặt của người con gái khác.
Giọt nước mắt lăn dài ngổn ngang miền

kí ức. (Ngày xưa khi lặng đứng nhìn
em xa khuất, tôi linh cảm không may
cho cuộc tình) ... Không ngờ, đôi mắt tôi

mong mỏi tìm tháng năm dài biền biệt
lại hiện lên trên gương mặt của người
con gái khác. Tôi mông lung theo giọt

nước mắt buồn. Bất chợt tôi bắt gặp
tôi quá khứ đang cồn cào trong tôi
bây giờ. Đâu hiện thực đâu nỗi nhớ ?!

Bất chợt tôi bắt gặp hình bóng mình
trong ánh mắt như của em ngày đó.
Bất chợt lặng thinh ...