SHE IS RADIANT LIKE A PEAFOWL
NÀNG RỰC RỠ NHƯ CHIM CÔNG

Nguyễn Phan Thịnh
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

she is radiant like a peafowl,
mystical like a hong-hoc bird, and
legendary like a Lac bird
emerging from the bronze drums and

ancient stories. she dances and curves
gracefully, she sings in high notes
melodiously, she transforms into
gods and immortals, and  she swallows

people’s souls in dreams that she’s craved
for in the burning night of crazy
fire. she calls for her people to go
like wandering ghosts, like soldiers

of the afterlife, like the six kinds
of animals, like dogs, like chickens,
like trash and dust. she does all just for
a deceiving happiness, and for

a love hidden in an oriental
corner that has been passed along
for generations resentfully.
and the tail of the monkey grows

longer and the beautiful hair
vanishes while she sits on the
triumphal throne among the pigs
in jeans, shows her red butt and laughs

screechingly…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nàng rực rỡ như chim công
huyền bí như chim hồng hộc
thần thọai như chim lạc từ
trống đồng và cổ tích xưa.

nàng múa lượn thật mỹ lệ
nàng véo von thật du dương
nàng hóa thành thần tiên và
hớp hồn người trong mơ ứơc

khát khao đêm nung lửa điên.
nàng rủ người đi như ma
trơi . như âm binh lục súc
như chó như gà như rác bụi.

tất cả cho hạnh phúc lừa
mỵ về tình yêu một góc
đông phương truyền đời ẩn ức.
và đuôi khỉ mọc dài ra

lông mỹ miều rơi rụng hết
trên ngai vàng khải hòan nàng
giữa bầy heo mặc đồ jeans
giơ đít đỏ cười khọt khẹt …