FLYING HIGH
BAY LÊN

Nguyễn Đình Chính
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

To my friend K.I.

You live today just like a bird dancing
in a cage weaved with fear day after day
and night after night. You look at your mirror
of wisdom just like you look at a

rotten egg that smells terribly and then in
a morning you get out onto the street
and walk to a pawnshop amid a
topsyturvy market of life where you

pawn neither clothes nor your ancient vases,
but you pawn the shameful fear which has
captured your life for dozens of years and
then you decide to invite your lover

to drink from the same cup of coffee and
to smoke from the same cigarette of Marlboro.
you take her hand and fly high and soar high,
and tell her not to ask where we will fly

to and where we will soar to, and just to
fly high, just to soar high, my darling, and
not to ask now because we only can
always fly high, only can always soar

high, very very high if we don’t know
where we will fly to and where we will soar to.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tặng bạn K.I

Mi  sống hôm nay như là con
chim nhảy nhót ở trong một cái
lồng đan bằng nỗi lo sợ hãi
  
triền miên ngày qua ngày  đêm qua
đêm mi nhìn vào tấm gương trí
tụệ của mi như nhìn vào một
quả trứng ung  không thể ngửi được
  
thế rồi một buổi sáng mi đi
ra đường đi đến một hiệu cầm
đồ ở giữa chợ đời bát nháo 
mi không cầm cố  áo qùân cũng
  
không cầm cố  hai cái lọ cổ
mi cầm cố nỗi sợ hãi hèn
mọn cầm tù đời mi mấy chục
năm rồi và  mi quyết định mờI
  
em uống chung  một ly cà phê
hút chung một điếu man bô rô
mi  nắm tay em và bay lên
bay lên xin em đừng vội hỏI

là bay đi đâu bay đi đâu
ta cứ bay lên bay lên em
ơi đừng vội hỏi vì chúng ta
  
chỉ có thể mãi mãi bay lên
cao bay mãi lên thật cao nếu
chúng ta không biết  ta sẽ bay
đi  đâu  bay về đâu.