ONCE AMONG MANY TIMES
MỘT LẦN GIỮA NHIỀU LẦN

Nguyễn Đạt
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 

 

 

 

Once among many times I walked across
the bridge, looked down at the river, and saw
life turn black on sidewalks under the bridge
while the rain fell hard and waited for

someone who could not come all night long. once,
oh, once and so many times, I stood all night
long, and told myself that I could not return
anywhere, despite that I told myself

that this one time could be the time I would
kill myself once among many times, and
that this time at the base of a window
high up from a townhouse there appeared

under the rain a deep red flower which
I saw this one time and told myself that
just this one time was enough for me to
return.

 

 

Last modified on 03/20/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lần giữa nhiều lần đi ngang
chiếc cầu nhìn xuống dòng sông thấy
đời đen màu trên hè đường dưới
chiếc cầu mưa xối xả cứ đợi

Mãi một người chẳng tới suốt đêm
thâu một lần ôi một lần quá
nhiều lần cứ đứng suốt đêm thâu
tự nhủ mình không thể trở về 

Bất cứ đâu bất kể tự nhủ
mình lần này đây chắc là lần
mình tự tử một lần giữa nhiều
lần là lần này đây trên một                      

Bệ cửa sổ trên cao trên nhà
phố một bông hoa đỏ thắm mưa
tự nhủ một lần ngó thấy một
lần thôi cũng đủ xong về nơi