WITH CUNG TIẾN
AND PHẠM VŨ NGUYÊN
VÀ CUNG TIẾN
VÀ PHẠM VŨ NGUYÊN

By Lý Đợi
Translated by DoVinh

 

 
 

 

 

 

 

music of my soul is it, or of nights
far away from family, crazed with

memories each shadow of trees is
the whispers, of friends, music of my soul,

or night of stars filled – spirit filled – eyes, oh

awakened in the middle of the silent
night so the voices sound in word or is it

the sound of my music or my friends’    

speaking to the days yet to come, would you
believe in the calm and the suffering

of past days but do you believe that my
life is two tormented people because

I have raised my voice for others.

 

 

 


Last modified on 06/07/2010 8:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

nhạc của hồn ta phải không, hay
của những đêm xa gia đình, nhớ

điên cuồng mỗi một bóng cây là
tiếng thì thầm, bạn hữu, nhạc của

hồn ta, hay nơi đây của đêm
sao đầy mắt đầy linh hồn, ôi

đêm tỉnh dậy nghe trong khuya yên
lặng nên giọng lời nghe từng tiếng,

em nào có biết đâu mỗi giọng
nhạc của anh hay của bạn anh

đều nói những ngày mai chưa đến,
em nào tin sự êm đềm và

đau khổ ngày qua như chẳng tin
đời ta có hai kẻ đọa đầy

bằng lên tiếng thay cho người khác