A THOUGHT
Ý TƯỞNG

By Đặng Xuân Hường
Translated by Phan Khế

 

 
 

 

 


 

 

 

had suddenly a thought
so poetic, then saw it
quickly slip and fade
away in the mind,
just like something sud-
denly coming and
going without a
trace; groped for it for
so long and saw it
not, then suddenly
seemed to see it lie
there and could not portray
it, and then saw it
vanish instantly
away from the hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

chợt nghĩ đến một ý 
rất thơ rồi cũng chợt
quên mất tan mất trong
tâm trí như là chợt
đến chợt đi không còn
dấu vết gì cứ thế
lần mò mãi cũng chẳng
tìm ra rồi bỗng như
thấy đó nằm đó mà
không cách gì diễn tả
được sau đó lại biến
mất trong phút giây trong
tầm tay!