CONCLUSION
KẾT QUẢ

By Đài Sử
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

The night pushes dreams to the outside
where there’s no need for the pair
of eyes, where there’s  no need for
the pair of lips, where there’s no
need for feelings (to think) to
meet the magical (not imagine)
and the poem is the conclusion
of the adultery in the dreams.

 

 


Last modified on 06/07/2010 8:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.

MUCLUC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đêm đẩy những giấc
mơ ra phía ngoài
nơi không cần đôi
mắt nơi không cần
đôi môi nơi không
cần cảm giác (suy
nghĩ) gặp những điều
kỳ diệu (không tưởng)
và bài thơ là
kết quả của việc
ngoại tình trong những
giấc mơ.