LOVE OUT OF SEASON

TÌNH YÊU TRÁI MÙA

J. Do Vinh

 

 
 

 

 

 

mm

Poet Joe DoVinh

 

LOVE OUT OF SEASON

An uninvited visitor:   Winter refuses to leave.
Can flowers bloom when Spring has yet to come?
At my front porch, a Camellia turns in the wind...

3.1.2011

 

TÌNH YÊU TRÁI MÙA

Khách không mời:  Mùa Đông không chịu ra đi.
Hoa làm sao nở khi Mùa Xuân vẫn chưa đến?
Ngoài hiên, một đóa Hoa Lài trở mình trước gió...