BLABBER
LẢM NHẢM

Bỉm
Translated by Trần Vũ Liên Tâm

 

 
 

 

 

 

 

 

many times randomly
like tonight, it or some
thing like it, cannot up-
turn on its own, that is
when I drop on the desk
a bunch of books condemning|
leading the way, the roach
still lays upward hopeless
on the hall’s floor of room
number seven, who knows
[] the reason, its head
holding the earth feet
stomping the sky, despite
running water in the
bathroom or breathing noise
of the blue workers,
something like that, what shall
I do to help the roach
turn over [] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lắm lúc đại loại
như tối nay nó
hoặc vài thứ giống
nó chẳng thể tự
lật mình đấy là
lúc tớ bỏ xuống
bàn mớ sách lên
án | dẫn đường con
gián vẫn nằm ngửa
vô vọng trên khoảng
hành lang căn phòng
số bảy ai mà
biết [ ] lý do nó
đầu đội đất chân
đạp trời mặc kệ
tiếng nước xối trong
phòng tắm hay tiếng
thở mấy anh công
nhân, đại loại thế
tớ phải làm gì
giúp con gián lật
ngược [ ]