DỰ THẢO TÂN HÌNH THỨC

(Tạp Chí Sông Hương)

_______________________

 

 

mm

 

Mục Lục

 

Hội thảo thơ Tân hình thức do tạp chí Sông Hương dự trù sẽ diễn ra. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số tham luận tới bạn đọc, để có vài khái niệm về cuộc hội thảo này.

 

Vietnamese Section

Thơ và Hòa Giải: Tân Hình Thức / William B Noseworthy             
Hiện Trạng của Thơ / Frederick Turner                                           
Thơ Hào Sảng / Frederick Feirstein                                                 
Nghề Sáng Tạo, Phỏng Vấn Dana Gioia                                           
Sống Trong Thơ / Alexander Kotowske                                            
Một Kỷ Nguyên Mới Trong Thơ / Angela Saunders                        
Hướng Tới Tác Phẩm của Nhóm Sáng Tác / Khế Iêm                                  

English Section
Poetry and Reconcilliation: Tân Hình Thức / William B Noseworthy         
State of Poetry / Frederick Turner                                                   
Expansive  Poetry / Frederick Feirstein                                           
The Craft of Creation, An Interview With Dana Gioia                                
Living in Poetry / Alexander Kotowske                                            
A New Era in Poetry / Angela Saunders                                           
Towards Works of A Group of Creators / Khế Iêm                                           

Những Bài Thơ Tân Hình Thức:                                                       
Chu Thụy Nguyên, Biển Bắc, Bỉm, Bùi Dzũ, Đài Sử, Đình Nguyên, Đòan Minh Hải, Đòan Vượng, Đỗ Kh., Gỷang Anh Iên, Hà Nguyên Du, Hạc Thành Hoa, Hòang Huy Hùng, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Hường Thanh, Khánh Hà, Hùynh Lê Nhật Tấn, Khế Iêm, Inrasara, Lê Hưng Tiến, Lưu Hy Lạc, Lý Đợi, Nguyên Quân, Nguyễn Đăng Thường, Nguyễn Hòai Phương, Nguyễn Họat, Nguyễn Hữu Viện, Nguyễn Lương Ba, Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Tất Độ, Nguyễn Thói Đời, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Trinh, Nhiệt Đới Buồn, Phạm An Nhiên, Phạm Thị Anh Nga, Phạm Việt Cường, Thiền Đăng, Tính Trường, TP Kỳ, Trầm Phục Khắc, Xuân Thủy.

Tranh bìa của họa sĩ Nguyễn Đại Giang

     

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.