GÓP Ý TRONG TUẦN

Kỳ 2 (01/10/07)

 

 
 

 

 

1/ Thơ tách lìa hay hội nhập vào đời sống? Đây là câu hỏi đã cũ, giống như cách đây nửa thế kỷ, đã có những tranh luận về “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”. Các anh chị nghĩ gì về điều này.

2/ Các góp ý khác.

 

Tunisia

Tôi muốn bổ túc thêm, nhạc không lời, tranh trừu tượng cũng thoát khỏi thực tại. Trong khi hip hop thì ngồn ngộn thực tại. Để trả lời cho xuyên suốt câu hỏi này chắc phải tốn nhiều giấy mực, qua nhiều thời kỳ, nhiều trường phái từ hội họa đến thơ. Ước mong rằng có bạn thơ nào đủ nghiên cứu, hãy trình bày thành một đề tài lớn có lớp lang thứ tự để mọi người có thể học hỏi thêm.

 

Vương Ngọc Minh

Câu hỏi mà nguời chủ trương Tân Hình Thức đưa ra lần này phải nói, khá dở, bởi thơ, thì phải hội nhập vào đời sống, chứ không, thơ để làm gì???

Thiết nghĩ, một câu hỏi dở thì trả lời như thế là đã đủ.

 

Thiền Đăng

Câu hỏi này đã trở đi trở lại nhiều lần. Thơ liên hệ đến đời sống và ngược lại, hay thơ chỉ chính là thơ. Vế trước hay vế sau đều có lúc lên lúc xuống bập bênh, nhưng thơ cần có thực tại. Thực tại thì muôn vẻ. Quá khứ, hiện tại tương lai đều là những thực tại, có đó rồi cũng liền chìm khuất ngay đó. Thơ làm ngưng đọng và làm sống dậy những thực tại trôi dạt, nghiêm cẩn hay tầm phào, thâm trầm hay xốc nổi. Hay là thơ cũng trôi dạt như vô vàn thực tại vậy chăng?

 

Tunisia

Một câu hỏi thường mỗi thời đại, ngay cả mỗi thế hệ, có những câu trả lời khác nhau. Cho nên tôi nghĩ không có câu hỏi nào là cũ hay mới. Mỗi câu hỏi đều có khả năng thoát xác, mới mẻ ở mọi trường hợp, không có gì phải thắc mắc.

Như thơ truyền thống và thơ tự do, nói rõ ra, là trò chơi của ngôn ngữ và ý tưởng. Chúng ta tưởng như chẳng có gì dính dáng tới đời sống. Nhưng nguồn cảm hứng của những nhà thơ lại bắt nguồn từ những biến cố trong đời. Thơ tân hình thức thì chủ trương hội nhập với đời sống, nhưng lại muốn biến những chính những biến cố trong đời thành thơ. Vậy thì thơ tân hình thức là chiều nghịch lại của thơ vần điệu và thơ tự do.

Tôi nghĩ vậy.

 

 

 

Last modified on 10/01/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC