GÓP Ý TRONG TUẦN

"Góp Ý Trong Tuần" là một sinh hoạt mới. Như những cuộc gặp gỡ, chào hỏi tình cờ thường ngày, quí bạn có thể mở máy, viết vài góp ý qua email rồi gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ post lên ngay, không cần phải đúng ngày giờ. Viết ngắn gọn, bất cứ lúc nào, như trả lời một email bình thường. Mỗi tuần chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi để gợi ý. Mời quí bạn trả lời câu hỏi trong tuần này và gửi ngay cho chúng tôi.

"Góp Ý Trong Tuần" cũng có mục đích giúp chúng ta duy trì thói quen suy nghĩ về thơ. Bởi một nhà thơ tân hình thức không thường xuyên có những tư duy về thơ thì khó có thể tiến xa hơn trong thực hành.

Mục Lục

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.