TAN VỠ

Nguyễn Tất Độ

 

 

 
 

 

 

Có lẽ nào âm thanh
này sẽ chìm vào im
lặng khi bản nhạc chấm
dứt. Bản nhạc không lời,

nốt nhạc nằm im trong
day dứt. Bản nhạc không
lời đã vang lên khi
đôi ánh mắt nhìn nhau

nhói đau. Nốt nhạc chẳng
là gì khi đây đàn
thôi run. Anh và em
lặng im nghe nốt nhạc

cựa mình như nuốn nói:...
Bản nhạc không lời nằm
trên trang giấy nhói đau

 

 

HOME