QUÁN CÀ PHÊ

Nguyễn Tất Độ

 

 

 
 

 

 

Tôi vẫn thường đến đó
mỗi buổi chiều... để nghe
thời gian bước đi từng
bước chậm rải, để nhìn

những vạt nắng cuối ngày
chưa nở tắt... Không gian
ở đây thật yên tĩnh.
Và chiều nay, tôi chợt

nhận ra  mùa thu đã
về... Bây giờ đã là
mùa thu, em đã không
còn là em của ngày

xưa, dù đất trời vẫn
vậy,  dù tôi vẫn là
tôi của một thời yêu
em tha thiết. Sợi dây

tình mong manh không đủ
sức buộc chặt hai người.
Nỗi đau đã nguôi ngoai
nhưng niềm tiếc nhớ vẫn

không phai... Con đường tôi
về xào xạc lá vàng
rơi... Tôi lại hình dung
dáng em của một thời...

 

 

HOME