NGỤ NGÔN

Nguyễn Tất Độ

 

 

 
 

 

 

Con sâu nhỏ
sau ngày giông
bão, trên lá
non nằm chết

im lìm. Chim
hót tiếng của
người khóc dạo.
Khúc tiễn đưa
hót rồi quên.

 

 

HOME