GIẢI THƠ TÂN HÌNH THỨC
Kỳ 1 – Năm 2007

 

 
 

 

 

Thay mặt ban tuyển chọn Giải thơ Tân hình thức, kỳ 1 – Năm 2007, chúng tôi xin trân trọng công bố kết quả như sau:

Ban tuyển chọn chính thức công nhận: Nhà thơ Nguyễn Tất Độ đã có những bài thơ đạt tiêu chuẩn về chất lượng để được trao giải thơ tân hình thức kỳ 1 – Năm 2007.

Chúng tôi xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Tất Độ và chân thành cảm ơn ban tuyển chọn Giải thơ kỳ 1 – Năm 2007.

Thủ tục trao giải và đăng bài trên website thơ Tân hình thức sẽ được hoàn tất trong tuần lễ đầu tiên của tháng 2 – 2007.

Trân trọng,

Khế Iêm

 

 

HOME