GIẢI THƠ TÂN HÌNH THỨC
Kỳ 2 – Năm 2007

 

 
 

 

 

Thay mặt ban tuyển chọn Giải thơ Tân hình thức, kỳ 2 – Năm 2007, chúng tôi xin trân trọng công bố kết quả như sau:

Ban tuyển chọn chính thức công nhận: Nhà thơ Biển Bắc đã có những bài thơ đạt tiêu chuẩn về chất lượng để được trao giải thơ tân hình thức kỳ 2– Năm 2007.

Chúng tôi xin chúc mừng nhà thơ Biển Bắc và chân thành cảm ơn ban tuyển chọn Giải thơ kỳ 2 – Năm 2007.

Thủ tục trao giải và đăng bài trên website thơ Tân hình thức sẽ được hoàn tất trong tuần lễ thứ 2 của tháng 6 – 2007.

Trân trọng,

Khế Iêm

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

HOME