GIẢI THƠ TÂN HÌNH THỨC
Kỳ 3 – Năm 2008

 

 
 

 
 

Thay mặt ban tuyển chọn Giải thơ Tân hình thức, kỳ 3 – Năm 2008, chúng tôi xin trân trọng công bố kết quả như sau:

Ban tuyển chọn chính thức công nhận: Nhà thơ Gỷang Anh Iên đã có những bài thơ đạt tiêu chuẩn về chất lượng để được trao giải thơ tân hình thức kỳ 3 – Năm 2008.

Chúng tôi xin chúc mừng nhà thơ Gỷang Anh Iên và chân thành cảm ơn ban tuyển chọn Giải thơ kỳ 3 – Năm 2008.

Thủ tục trao giải và đăng bài trên website thơ Tân hình thức sẽ được hoàn tất trong tuần lễ thứ  2 của tháng 2 – 2008.

Trân trọng,

Khế Iêm

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC