VÔ SẮC

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 

cô gái đứng bên
cột điện có ông
lão ngồi bệt phía
dưới cả hai đều

chìa về phía gió
một bàn tay không
rõ có màu sắc
gì trong chiều muộn

có dòng người vẫn
qua lại tấp nập
ngược xuôi chẳng ai
buồn để tâm đến

một hay hai bàn
tay cao hay thấp
đang chìa ra phía
gió không rõ có

màu sắc gì trong
đêm tối đã thưa
bớt người qua lại
ngược xuôi. có gì

lạ đâu những kiểu
xin ăn hay làm
tiền không màu không
sắc trong thành phố

này!

July 2007

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC