VÔ NGÔN

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 

em thì thầm
có lẽ là
điều anh hằng
mong ước, bao
nhiêu ngày, bao
nhiêu tháng, bao
nhiêu năm, bao...

“Tiền”...

July 2007

 

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC