VÔ CẢM

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 
nó đi đi lại lại trong căn phòng
sau khi ngủ thẳng cẳng tám chín tiếng
mà người ta đang dành để cày như
trâu như mọi ở bất cứ đâu trên
quả đất này để rồi lại bật máy
tính lên chạy chương trình windows media
để chế độ hát đi hát lại cái
bài i will survive mà nó chẳng
hiểu lấy một vài lời trong đó có
cần thiết gì đâu nếu nó hiểu thì
nó đã không bị trượt vòng phỏng vấn
tiếng anh ngày hôm qua cho một ngày
hôm nay có lẽ nó không phải được
(bị) ngủ tám chín tiếng mà nó cũng
muốn dành để cày như trâu như mọi
ở cái công ty tuyển dụng đó rồi.
mà hình như nó cũng không còn đủ
tiền để được đi khỏi căn phòng này
để mà mua lấy một ổ bánh mỳ
thịt!

July 2007

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC