HUYỆN ĐẢO IM ĐI

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 
Có một quần đảo tên
Im Đi trong ký ức
thằng bé học từ hồi
năm lớp 7 rõ ràng
không phải quần đảo ấy
tên là Im Đi mà là
Huyện Đảo của quê nó
diện tích đâu chừng cũng
bằng cả quận trung tâm
thành phố bây giờ nhưng
có ai ra được ngoài
đó đâu mà đo mà
đạc để biết cái quần
đảo Im Đi ấy thực
hư như thế nào như
cái hôm nó lục tục
xách xe ra khỏi nhà
để đi biểu tình phản
đối Trung Của nó xí
mất hai quần đảo trong
đó có quần Im Đi
mà nó rất tự hào
là của quê mình nên
lanh chanh gọi phone
cho ông chủ tịch thành
phố quê nó nơi quần
đảo Im Đi giờ vẫn
là Huyện Đảo để xin
một chút khí thế yêu
nước yêu non yêu đảo
thì được khe khẽ bảo
 “việc gì của mày mà…

IM ĐI”

Jan 2008

 

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC