CÚC THỦY TINH

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 
Mùa trượt ngã làm vỡ đóa cúc
Thủy tinh đang còn ngái ngủ trong
se lạnh đầu đông em đi đâu
lông nhông như hóng hớt mưa về
nghe lòng thôi trầy sướt khi hốt
nhiên bàn tay khẽ chạm vào đóa
cúc Thủy tinh đang còn ngái ngủ
trong cơn mị đầu đông em không
đi đâu tông rông như ham hố
mưa về nghe lòng thôi thèm vỡ
như vừa ngỡ ra đóa cúc Thủy
tinh đã bừng tỉnh giấc trong cơn
hoang tưởng đầu đông…

November 2007

 

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC