BỆNH VIỆN CHƯA XÂY

Gỷang Anh Iên

 

 
 

 
 

trong khuôn viên bệnh viện
chưa xây tôi nhìn thấy
năm chiếc giường bệnh được
sơn trước rồi lại nằm

đó phơi nắng phơi mưa
cho tôi được nhìn thấy
mỗi đêm là chiếc giường
màu trắng nơi ông tôi

đã trút hơi thở cuối
cùng đầy mệt nhọc bên
cạnh chiếc giường màu gi
nơi thím tôi đã cố

ngăn dòng nước mắt với
thông báo của bác sỹ
về tình trạng của chú
tôi. hai chiếc giường nằm

song song như chờ đợi
người bác sỹ sẽ đem
đến cho mẹ tôi một
lời động viên khác hơn

với những nghĩ suy là
định mệnh trên chiếc giường
màu xanh sẽ là nơi
nằm lại của bố tôi

trong khuôn viên bệnh viện
chưa xây vẫn còn hai
chiếc giường bệnh chưa kịp
khô sơn mà tôi cũng

chẳng rõ là màu gì
cho hợp với bạn và
tôi?

July 2007

 

 

Last modified on 02/07/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC